Topsesxebi.com -ს მუშაობის წესები და საკუთრების პოლიტიკა

გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ Topsesxebi.com -ს პირობებს და უახლეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას! ეს საიტი იყენებს უსაფრთხო და GeoTrust -ის მიერ სერტიფიცირებულ SSL კავშირს და არ იყენებს ე.წ. Cookies, ასევე არ იყენებს არანაირ მესამე მხარის სკრიფტებს, რომელმაც შეიძლება ზეგავლენა მოახდინოს მომხმარებლის პირად მონაცემებზე, თუმცა, ის შეიძლება გამოიყენოს მესამე პირის საიტმა, რომელზედაც შეიძლება ჩვენი გვერდიდან გადამისამართებული იქნეთ. მესამე პირის ვებგვერდთან დაკავშირებით, ჩვენ არანაირ პასუხს არ ვაგებთ და არ ვიძლევით გარანტიას მის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება კონფიდენციალურობას და მონაცემთა უსაფრთხოებას, ჩვენ მხარს ვუჭერთ და ვასრულებთ კანონმდებლობით გათვალისწინებულ დებულებებს – Topsesxebi.com -ს საიტზე თქვენ დაცული ხართ!

ვებგვერდის უსაფრთხოებისა და ანალიტიკური მოდულის მუშაობის უზრუნვლყოფის მიზნით, ჩვენს სერვერზე ინახება ინფორმაცია თითოეულ მომხმარებლზე, რომლებიც ვებგვერდს სტუმრობენ. ყველა ხელმისაწვდომი მონაცემებიდან, ჩვენს სერვერზე ინახება თქვენი IP მისამართი და თქვენი, როგორც ინტერნეტ მომხმარებლის ტექნიკური მონაცემები. მთლიანად შენახული ინფორმაცია გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ Topsesxebi.com -ს მომხმარებლის მონაცემთა ნაკადის ანალიზირებისთვის და საჭიროების შემთხვევაში, მოთხოვნის საფუძველზე და ასევე კანონმდებლობის შესაბამისად, შესაძლებელია სამართალდამცავ ორგანოებს გადაეცეს, მაგალითად, იმისათვის, რომ აღმოფხვრილი იქნას კანონდარღვევა. ეს ინფორამცია არ იძლევა საშუალებას რომელიმე კონკრეტული პირის იდენტიფიცირებისა. ჩვენ შესაძლებლობის ფარგლებში ვზრუნავთ ასევე სერვერის უსაფრთხოებაზეც, სადაც მონაცემები შესაბამისი პროგრამებისა და სხვა გადაწყვეტილებების გამოყენების საშუალებით ინახება.

ვებგვერდზე შემოსვლისთანავე თქვენ ავტომატურად ადასტურებთ საკუთარ თანხმობას კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და მოხმარების პირობებთან – უარყოფის შემთხვევაში, თქვენ დაუყონებლივ უნდა დატოვოთ ვებგვერდი. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს ახალი რედაქციის გამოქვეყნებით შევცვალოთ ჩვენი პირადი პოლიტიკა ან/და პირობები, ამ ან/და სხვა Topsesxebi.com -ს საიტზე. კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა და გვერდების მოხმარების პირობების ყველა ცვლილებები ძალაში შედის იმ მომენტიდან, როცა ის გამოქვეყნებული იქნა რომელიმე ან/და Topsesxebi.com -ს ვებგვერდის დანაყოფში. Topsesxebi.com არ არის პასუხისმგებელი რომელიმე მესამე პირთან თქვენს კავშირზე და არ იძლევა არსებული მონაცემების 100%-იანი სიზუსტის გარანტიას. ასევე, პასუხს არ აგებს მიღებული ინფორმაციის გამოყენების შედეგებზე.

სწრაფი ან/და გრძელვადიანი სესხების შედარების ცხრილში თავმოყრილი შემოთავაზებები განთავსებულია თანაბარი პირობებით, თუმცა მათი განლაგება ტაბულაში შეიძლება შეცვლილი იქნეს ჩვენი შეხედულებისამებრ. თუ თქვენთვის მისაღები არ არის ასეთი პირობები, Topsesxebi.com -ს ვებგვერდზე შესვლისას თავს გრძნობთ დაუცველად, მაშინ დაუყონებლივ დატოვეთ საიტი. თუ თქვენ გსურთ საწინააღმდეგო აზრის გამოთქვა ან გაქვთ რაიმე წიანდადება, აუცილებლად დაგვიკავშირდით, ჩვენ მოხარულები ვიქნებით დახმარება გაგიწიოთ.